Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Овој филм е направен за да се информираат бегалците во Германија. Се работи за постапката на сослушување пред Сојузната служба за миграција и бегалци. Сослушувањето претставува разговор во кој секој си ја раскажува својата бегалска приказна. Тоа е клучниот момент на секое лице што бара азил. Инаку потоа се одлучува дали на лицето ќе биде признаен статусот како бегалец или не.

Видеото може слободно да го користиш, споделуваш и да го покажуваш секому, на кого може да му биде од корист. Достапно е на 14 јазици. Линкови за советодавните служби може да најдеш на следната страница. Филмот не е замена за детално правно советување и е само првична информација. Директниот контакт до творецот на филмот може да се најде на „Иницијатива“.

Преземете Филм Превземи Текст