دغه فلم په جرمنی کی د مهاجرانو دپاره یو معلوماتی فلم دۍ. د فلم موضوع د مهاجرت او کډوالو په فیدرالی اداری کی مرکه یا انټروی ده. مرکه خبری اتری دی چه په ترڅ یی مهاجر خپله دتښتیدو کیسه بیانوی. دغه دهر یو پناه غوښتونکی دپاره یوه ډیره مهمه مهالمنده شیبه ده. ځکه چه پدی بنسټ باندی فیصله کیږی چه یو مهاجر د پناه وړونکی په توګه په رسمیت وپیژندل شی کنه.

ته ددغه ویدیوڅخه په ازاده توګه ګته اخیستلای شی یا یی ویشلای شی یا یی هرچاته چه ضرورت لری ښودلای شی. ویدیو ستا دپاره په ۱۴ ژبو کی شتون لری. دسلا مشوری ځایونو ته انترنتی لینک په راتلونکی مخ کی موندلای شی. دا فلم یوازی لومړۍ معلومات دی او د مفصلو حقوقی سلا ځای نشی نیولۍ. د فلم تولید کوونکی ښځو او میړو سره مستقیمی اړیکی تر (ابتکار او امپرسوم) لاندی پیدا کولای شی.

دانلود فلم