Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Ev fîlim fîlimekî agahiyaye, ew li ser jêpirsîna li ba Dezgeha Federal ji bo Koçberiyê û Penaberan e. jêpirsîn hevpeyvîneke, tê de mirov çîroka penaberiya xwe dibêje.
Ew demeke navendiye. Êdî piştî we biryar tê dayîn, gelo penaberî te nasîn an na.
Tu dikarî serbest vê vîdyoyê bi kar bînî, bi her kesî re ku siûde je bigre, parve bikî û nîşan bidî. Ew bi 14 zimanan heye. Lînkên jibo cihê şêwirmendiyê tê li ser rûpelê dûv re bibînî. Ev fîlim cihe şêwirmendiya qanûnî nagire, ew tene agahiyên destpêkî ye.
Têkiliya bi çêkeran re tu dikarî li vir bibînî „destpêşxerî„ de bibînî.

Download Film Download Script