እዛ ፊልም ብዛዕባ ሓባሬት ዑቕባ ጠለብ ክትሓትት ኣብ ጀርመን ኢያ:ጉዳይ ሓተታ ኣብ መንግስቲ ናይ ስደተኛ [ኣብ ጀርመን ቡንድስኣምት ናይ ሚግራጺዮን ኡንድ ፍሉሽትሊንገ ብሓጺር „ባምፍ“ ትባሃል]ኢያ። ብዛዕባ ጉዳይ ሓተታ ዑቕባኩም ኢያ፣ናይ ዑቕባ ኩነታት ይግባኣካ ወይ ኣይግባኣካን መንግስቲ ናይ ስደተኛ ሹዑ ትውስኖ። እዚኣ ቪዲዮ ን ሓገዘ ኢያ፣ምስ ስብ ሸር ክትገብሮ ይፈቐደካ ኢዩ። ብ ዓሰርተ ኣርባዕተ ቋንቋታት ኣሎዋ። ሓገዝቲ ዝኾኑ ምርበብ ሓባሬታ ኣብ ጀርመን ኣብ ካልኣይ ገጽ ትረኽብ። እዚኣ ፊልም ን ሓገዝ ኢያ፣ናይ ሕጊ ተማኽር ኣይኮነትን፣ ሓታሚ ፊልም ኣድራሻ ኣብ ኢምፐረሱም ትረኽቦ።

ንዳታ ፊልም